Konkureerivad tooted

Kõik ühekordsed alkomeetrid, mis muudavad värvi rohelisest kollaseni, sisaldavad kroomi või kroomi ühendeid. Kroom ja kroomiühendid on ka Euroopa Liidu REACH nimekirjas, mis oma olemuselt ons ohtlike ning tervisele kahjulike ainete loetelu.

Kroom ja kroomiühendid on ka SIN andmebaasis, mis oma olemuselt on ohtlike ning tervisele kahjulike ainete loetelus.

SIN andmebaasi kirjeldus kroomi ja kroomi ühendite mõjudest tervisele:

Võib põhjustada vähki

Võib põhjustada geneetiliselt päritavaid haigusi

Plahvatusohtlik kui segada kergestisüttivate ainetega

Kokkupuutel nahaga või allaneelamisel mürgine

Sissehingamisel väga mürgine

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada põletust

Väljavõte Riigiteatajast:

Ohtlikud jäätmed liigitatakse neis sisalduvate ohtlike komponentide alusel ning tähistatakse vastavate koodinumbritega
(C-koodid) järgmiselt:

C1 berüllium, berülliumiühendid;

C2 vanaadiumiühendid;

C3 kroomi(VI)ühendid;

C4 koobaltiühendid;

C5 nikliühendid;

C6 vaseühendid;

.